novi ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA

Zakon o nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije

Pravilnik o dozvoli za rad nastavnika

Pravilnik o načinu obrade i isplate plata

Pravilnik o normi časova neposrednog rada sa učenicima nastavnika

Pravilnik o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju

Pravilnik o ocenjivanju učenika u srednjem obrazovanju i vaspitanju

Pravilnik o pedagoškoj normi svih oblika obrazovno-vaspitnog rada nastavnika i stručnih saradnika u srednjoj školi

Pravilnik o programu rada stručnih saradnika u osnovnoj školi

Pravilnik o programu rada stručnih saradnika u srednjoj školi

Pravilnik o upisu učenika u srednju školu

Pravilnik o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi

Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju

Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju

Zakon o udžbenicima

Zakon o sistemu plata u javnom sektoru

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o OSOIV

Pravilnik o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost srednjeg obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog i srednjeg muzičkog i baletskog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja učenika sa smetnjama u razvoju

Pravilnik o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja 

Pravilnik o stručnom usavršavanju nastavnika vaspitača i stručnih saradnika

Pravilnik o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama

Stručno uputstvo za praćenje angažovanja zaposlenih u osnovnim i srednjim školama za školsku 2016/2017. godinu

Stručno uputstvo o formiranju odeljenja i načinu finansiranja u osnovnim i srednjim školama za školsku 2016/2017 godinu

Stručno uputstvo o formiranju odeljenja i načinu finansiranja u osnovnim i srednjim školama za školsku 2017/2018 godinu

Školski kalendar za osnovnu školu za 2017/2018 godinu

Školski kalendar za srednju školu za 2017/2018 godinu